Kohataotlus

Enne kohataotluse täitmist soovitame Teil esmalt tutvuda kohataotluse esitamiseks vajaliku infoga. Kohataotluse ankeedi leiad tingimuste lõpust.

 1. Taotlusi uueks üüriperioodiks (jooksva aasta 1. septembrist kuni järgmise aasta 30. juunini) võetakse vastu alates 25. juulist 2024. Varem esitatud taotlusi järjekorda ei registreerita ja need lükatakse tagasi.
 2. Kohataotluse esitamisel palume arvestada järgnevaga:
  • Kohataotluse täitmisel kontrollige, et kõik nõutud andmed oleksid sisestatud õigesti. Kontaktisikuks palume märkida oma ema, isa või vanavanema nimi ja tema kontakttelefon.
  • Esitada saab vaid ühe taotluse. Taotluse saab esitada nii konkreetse maja kui ka korraga kõigi  majade kohta s.o nii Karu 17, Västriku 8, kui ka Räägu 49 üliõpilaselamu kohta, kuid taotluses tuleb märkida oma soov majutuskoha osas vastavalt toodud variantidele. Kui Teile sobib ka muu variant, siit sellest tuleb teada anda taotluse kommentaari osas.
  • Esitatud kohataotlus kehtib 45 päeva. E-küla süsteem saadab automaatselt välja meeldetuletuse 5 päeva enne taotluse kehtivusaja lõppu ning tähtaja saabumisel kustutatakse kohataotlus. Taotleja saab e-külas taotluse kehtivusaega pikendada. Esitatud taotluse muutmiseks, v.a  tähtaja pikendamine, tuleb võtta ühendust majutusjuhiga. Uut taotlust ei saa esitada isik, kelle poolt esitatud taotlus on kehtiv.
 3. Kohataotluse esitamisel luuakse e-küla süsteemis Teie isiku konto ja saadetakse Teie poolt taotlusesse kirjutatud meiliaadressile kasutajatunnus ja parool, millega saate ka edaspidi üürnikuna siseneda e-külasse.
 4. Kui soovite sõbra või sõbrannaga ühte tuppa elama asuda, tuleb mõlemal esitada elektrooniline kohataotlus ja kommentaaride lahtrisse kirjutada inimese ees- ja perekonnanimi, kellega soovite tuba jagada.
 5. Esitatud kohataotlused järjestatakse e-küla süsteemis automaatselt vastavalt nende laekumiste ajale ja majutuskohtade jagamise põhimõtetele, mis on järgmine vastavalt prioriteetsusele:
  • Tallinna Ülikool üliõpilane
  • Elukoht väljaspool Tallinna ja Harjumaad
  • I kursuse üliõpilane
  • Taotluse esitamise aeg
   Vabade kohtade olemasolul majutame ka teiste kõrgkoolide õppureid.
 6. Vastavalt järjekorrale esitatakse majutuskoha taotlejatele pakkumisi majutuskohtadele. Uueks majutusperioodiks tehakse pakkumisi alates 7. augustist. Majutuskoha pakkumisi tehakse ainult meili teel, vastavalt taotlusele ja selles antud meiliaadressile. Pakkumine tuleb teates märgitud kuupäevaks e-küla süsteemis aktsepteerida sisenedes oma kasutajatunnuse ja parooliga e-külasse. (Pakkumine kehtib 4 päeva) Kui Te seda ei tee või lükkate antud pakkumise tagasi, siis loetakse Teid pakutud majutuskohast loobunuks ja Teie taotlus kustutatakse järjekorrast.
 7. Kui olete pakkumise aktsepteerinud, saadetakse Teile tagatisraha arve, mis tuleb tasuda arvel märgitud kuupäevaks. Tähtaegselt tasumata tagatisraha arvet käsitletakse tehtud pakkumisest loobumisena ja see toob kaasa esitatud taotluse kustutamise järjekorrast.
 8. Lepingute allkirjastamine majajuhatajate juures on võimalik alates 26. augustist 2024 eelnevalt kokku lepitud vastuvõtuajal. Kui tagatisraha on tasutud, saate võtta ühendust üliõpilaselamu majajuhatajaga, et kokku leppida lepingu allkirjastamise ning võtmete kättesaamise aeg. Kaasa palume võtta 1 foto. Majajuhataja töötab ainult tööpäevadel. Eelnevalt palume kindlasti läbi lugeda ka üürilepingu üldtingimused ja selle lisad, sest üürilepingu allkirjastamisel annate allkirja nendega nõustumiseks.

  Üürilepingu sõlmimisel ja lõpetamisel esindab MTÜ Dormitoriumit majajuhataja. Palume jälgida majajuhataja vastuvõtuaegu, mille kohta leiab infot kodulehelt.

  Üüritud majutuskohale ligipääsu tagavad võtmed ja distantskaardid väljastatakse peale üürilepingu sõlmimist konkreetse üliõpilaselamu majajuhataja poolt.

  Tallinna Ülikooli üliõpilastel on võimalik uueks majutusperioodiks esitada kohataotlusi kuni 15. juunini ning sellisel juhul algab üüriperiood 1. juulist (majutusperiood on siis 1. juuli kuni 30. juuni)