Üldinfo

MTÜ Dormitorium on asutatud 2007. aastal, eesmärgiga luua Tallinna Ülikooli üliõpilastele, koolitatavatele ja õppejõududele õppimist ja töötamist hõlbustavad majutustingimused. Selleks kohandab ja haldab ta asutajate poolt talle kasutuseks antud varasid (peamiselt ühiselamuhooned) ning rajab ja haldab uusi üliõpilaselamuid. MTÜ lähtub oma teenuste müügil printsiibist, et saadav tulu katab ilma kasumit taotlemata vara kasutamise, uuendamise ja teenuste pakkumise kulusid. MTÜ Dormitorium alustas Tallinna Ülikooli üliõpilaselamute haldamist 1. jaanuarist 2008 aastal.

Asutajate kontroll MTÜ tegevuse üle toimub üldkoosoleku kaudu.