Üliõpilaselamute ruumide ja inventari kasutusjuhend

 1. Pea meeles, et üürileandja soovib üüripinda peale üürilepingu lõppemist tagasi saada samas seisukorras nagu see oli üürile andes. Kõik üüripinnale rendiperioodil tekitatud kahjud peab katma üürnik.
 2. Kõik üliõpilaselamu toad ja ruumid on varustatud standardse mööbliga. Isiklikku mööblit ei ole lubatud üliõpilaselamusse kaasa tuua. Igasugune omaalgatuslik remont, aukude puurimine seina jms on rangelt keelatud!
 3. Toidu valmistamine on lubatud ainult köögis. Pärast elektripliidi kasutamist köögis lülita kindlasti pliit välja ja puhasta enda järelt kõik pinnad koheselt! Ära jäta toidunõusid või toidujäätmeid kraanikaussi.
 4. Külmikutes ei tohi hoida säilimistähtaja ületanud toiduaineid. Puhasta külmikut regulaarselt (ka uksetihendeid). NB! Külmiku jääst puhastamiseks ei tohi kasutada teravaid esemeid, vaid tuleb lasta külmikul sulada loomulikul teel (selleks keera külmiku termostaat 0-asendisse).
 5. Üliõpilaselamu ruumidesse paigaldatud materjalidel, mööblil, tehnikal ja muudel esemetel ilmnenud defektidest teavita koheselt majajuhatajat. Keelatud on üliõpilaselamu inventari, esemeid ja tehnikat iseseisvalt remontida või ümber paigutada. Samuti ei ole lubatud kleepida kleebiseid või pilte/postreid kui need rikuvad pindasid. Kahjustuste likvideerimiseks kaasnevad kulud katab üürilepingu lõppedes üürnik (kui seinal on kleebiste jäljed, siis vajab värvimist terve sein jne).
 6. Kontrolli sanitaarruumide seisukorda regulaarselt. Kanalisatsiooni ummistustest teavita koheselt üürileandja esindajat, et vältida võimalikke kahjustusi. Kui ummistuse on põhjustanud üürnik(ud) mittekohaste esemete WC potti panekuga (nt kätekuivatuspaber või hügieeniside jms), siis tuleb põhjustajal(tel) hüvitada tekkinud avarii likvideerimise kulud ning sellega kaasnenud kahjud. NB! Wc-potti on lubatud panna ainult tualettpaberit!
 7. Üliõpilaselamu siseruumides on suitsetamine rangelt keelatud! Lubatud on suitsetada õues, eemal maja sissepääsust. Järgida alati tuleohutuse ja heakorra eeskirjade täitmist.
 8. Tuleohutuse tagamiseks –
  8.1. Ära puutu toas ja koridorides asuvaid suitsuandureid (andurit kinni kattes või eemaldades hakkab see andma süsteemis veateadet ning tehniku väljasõidu tasud peab katma üürnik);
  8.2. tutvu põhjalikult evakuatsiooniplaani ning käitumisjuhistega tulekahju korral.